Římské námořnictvo

Počátek Římského námořnictva Na začátku první Punská války čekalo Římany ošklivé překvapení. Nemělo fakticky nic, co by připomínalo válečné námořnictvo. Někdy ve čtvrtém století př. n. l. totiž při pokusu ovládnout Tyrrhenského moře byla jeho flotila drtivě poražena a Řím na dlouhou dobu upustil od pokusů ovládat moře. Nemožnost napadnout Kartágo vedla Římany k dost …

 280 total views,  1 views today

Zkamenělá legie

Záhada zkamenělých legií Píše se rok 251. po Kristu císařem je Trebonian Gallus ( asi 206–253 ), a papež Kornelius je mu trnem v oku. I když je jeho moc potvrzena biskupským synodem, musí rychle opustit Řím. A aby toho nebylo málo, pronásledují ho císařovi legie. Dokonce v počtu několika tisíc mužů. Kornelius tuší, že …

 102 total views,  1 views today

Zvláštní bitva

Roku 546 př.Kr. došlo v Řecku k jednomu zajímavému souboji. Sparta se dostala do sváru s Argem o kus hraničního území a její vojsko vyrazilo na pochod. Tenkrát byla Sparta ještě mladý stát a její vojsko nebylo tak nebezpečné jak ho známe. Možná i proto nemělo dojít k bitvě, ale Sparťané a Argejští se spolu …

 196 total views,  1 views today

Římské meče

ŘÍMSKÉ MEČE: V úvodu je třeba osvětlit, že slovo „gladius“, znamená v překladu pouze a jenom MEČ!! Nyní si o něm povíme více. Gladius Hispaniensis: Neboli Hispánský meč. Používal se v období do konce Římské republiky (předimperiální doba) a vyznačoval se listovitou čepelí a nevýraznou příčkou/záštitou. Jeho délka byla zhruba 50 – 60 cm, a …

 605 total views,  1 views today