Římské léčitelství

Lékařství starého Říma Po dobytí Řecka v roce 146 před Kristem se domoviště ,,medicíny“ přesunulo do Itálie. O úrovni dobových znalostí svědčí dílo „Naturalis historia“, které sepsal spisovatel, a námořní důstojník Plinius Starší (asi 23 až 79 po Kristu). Na stránkách svých spisů zapsal mnohé ale hlavně nám přiblížil starověké lékařství.Velkou část svého díla se …

 131 total views,  1 views today

Nejžádanější zábava

Naumachia: opravdu vyjímečná podívaná. Za nejoriginálnější gladiátorská představení můžeme jednoznačně považovat rekonstrukce námořních bitev(naumachie). Naumachia znamenala velkou námořní bitvu, odehrávala se zpravidla v upravené aréně nebo za tím účelem vybudované obrovské nádrži, v podstatě přehradě. Naumachie představovaly divácky mimořádně žádaný, avšak organizačně i finančně nejnáročnější druh her, jaké bylo možno v římském impériu spatřit. Umělé …

 110 total views,  1 views today

gladiatorUvodni

Gladiátorské řemeslo

Gladiátor (gladiátor, „ten, kdo bojuje mečem“, šermíř) byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika. V dnešní moderní společnosti je to téměř nepochopitelné, ale Římané sami říkávali – když už být otrokem, tak gladiátorem.Důvod byl jednoduchý – gladiátoři nedřeli v kamenolomech, nenosili aristokraty po ulicích, gladiátor celý dlouhý den jen cvičil a zdokonaloval se v …

 219 total views,  1 views today

Koloseum

Koloseum Velké římské Koloseum, původně Flaviovský stadion, je oválný Amfiteátr v centru Říma. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy postaven. Je to jedno z největších děl římské architektury. Nachází se východně od Fora Romana. Jeho stavba začala mezi lety 70-72 po Kristu za římského císaře Vespasiana a byla dokončena asi v roce 80 po …

 327 total views

Římské meče

ŘÍMSKÉ MEČE: V úvodu je třeba osvětlit, že slovo „gladius“, znamená v překladu pouze a jenom MEČ!! Nyní si o něm povíme více. Gladius Hispaniensis: Neboli Hispánský meč. Používal se v období do konce Římské republiky (předimperiální doba) a vyznačoval se listovitou čepelí a nevýraznou příčkou/záštitou. Jeho délka byla zhruba 50 – 60 cm, a …

 605 total views,  1 views today

Shš Viva Gladius Plzeň

Vítejte na naší stránce. Pokud vás zajímají Gladiátoři, arény a dění ve starověkém světě, jste u nás správně. Jsme skupina historického šermu z Plzně, která se zabývá bojovými styly a životem gladiátorů. Naše vystoupení jsou prokládána populární informačně – vzdělávací přednáškou, spjatou s tématem starého Říma. Vidět nás můžete na hojném množství historických akcí po …

 139 total views,  1 views today