Kultura

Pantheon

Pantheon

Původně starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem Římským bohům a od Prosince roku 609. po Kristu zasvěcený Panence Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri).

Patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám vůbec. Chrám dal postavit Marcus Vipsanius Agrippa v době svého třetího konzulátu v letech 29. až 19. před Kristem, a to patrně v podobě baziliky jako svou soukromou svatyni. Dnešní kruhová podoba Pantheonu pochází z doby císaře Hadriána, který při své vládě postavil nejednu úchvatnou stavbu. Nejslavnější z nich je asi Hadriánův val v Britanii.

Roku 202. byl chrám opraven císaři Septimem Severem a Caracallou, jak o tom svědčí malý, dnes sotva čitelný nápis na architrávu. Od 5. století chrám Pantheonu pustl, až jej východořímský císař Fokas věnoval papeži.

Tím se chrám zachránil před zničením, které postihlo mnoho jiných velkých starověkých staveb.

V době starověku, byl Pantheon největším pohanským chrámem na světě. Lidé zde uctívali především Římské, ale i jiné bohy starého světa, a to naprosto beze strachu. V Pantheonu se bohům také předkládali obětiny, prováděli se zde pohřební obřady mocných, ale také zde vojevůdci žádali bohy o přízeň…..

Dnes Křesťanský Pantheon, je připomínkou věků a bohů dob dávno minulých

 105 total views,  1 views today

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.