Jsme Plzeňská skupina historického šermu, která se zabývá obdobím starověkého Říma, konkrétně , bojovým uměním a životem Gladiátorů. Jedná se o fascinující, ale velmi krutou část světových dějin.

ČLENOVÉ:

 


SCIPION(Jindřich „Mamut,, Bohuslav)

Scipion je jediný přeživší voják z IX. legie, která byla zničena na severu Britannie Piktskými kmeny. Po jeho návratu jej římští aristokraté prohlásili za zbabělce a uvrhli do otroctví. Již je tomu několik roků, co z něj udělali gladiátora. Díky svým bojovým dovednostem a zkušenostem se rychle stal šampionem arény, kterému diváci s úctou provolávají slávu. Získal si zpět svobodu, ale dále zůstal svobodným gladiátorem. Scipion je totiž s životem gladiátora spokojen. Říká, že je to stejné jako život legionáře, jen nemusí denně pochodovat. Má čerstvé jídlo a dokonce po osvobození Koupil ludus. I když jsou jeho gladiátoři jeho majetkem, stále dobrovolně zůstává jedním z nich. 


IVO: (Ivo Kadlic)

Ivo je původem germánský obchodník, který cestuje mezi Římem a svým domovem se zbožím. Jednoho dne na tržišti v Římě vyprodal veškeré své zboží. Potěšen z dobrého zisku se vydal zaplatit poplatek správci tržnice, kde zjistil, že mu bylo zaplaceno falešnými mincemi. Správce na něj již chtěl volat městskou hlídku, když si jeho potíží všiml Scipion. Nabídl mu, že jeho dluh umoří, když se Ivo stane součástí jeho ludu. Ivo nabídku přijal a stal se gladiátorem. Začal trénovat jako Murmillus a po získání svobody se stal Scipionovím nejlepším přítelem a spolumajitelem ludu. 


 

ROZÁRIA: (Rozárie ,,Špunt,, Bohuslavová)

Rozária je nejstarší Scipionovou dcerou. Od útlého věku proháněla ostatní děti s dřevěným mečem v ruce, stejně jako nechyběla na jediném otcově souboji. Již od 8 let prosila Scipiona o výcvik a o možnost stát se gladiatrix. Scipion nechtěl svou dceru nechat bojovat v aréně, ale zároveň chtěl splnit její přání. Jednoho dne, když se Rozária probrala, u svého lože nalezla luk a šípy. Jasný vzkaz od otce, tváří v tvář Rozárii bojovat nedovolí, ale jako sagittarius ( gladiátor lukostřelec) si udrží bezpečný odstup, a přes to se bude moci účastnit epických bojů v aréně po boku svého otce, Scipiona ,,Posledního z deváté legie“.


GNAEUS EPIRIUS FURTUNATUS: (Lukáš ,,Srab,, Hrdina)

Gnaeus se narodil na slunné Sicílii. Po odvodu k legiím sloužil přímo u Legio l., pod velením císaře Nera. Jednoho dne zmařil pokus o atentát na vládce, a tak byl povýšen do císařovi osobní gardy. Mohl užívat veškerého luxusu a blahobytu, jež císařova náklonost v Římě zaručovala, a to jen výměnou za věrnost, neohroženost a spolehlivost. Vzhledem ke Gnaeově minulosti, císař Neron rozhodl, že to bude právě on, kdo bude do arény odvádět odsouzené na smrt,  jako ukázka jeho moci a síly. Gnaeus vždy ochotně plnil vůli pána, a však v myšlenkách se obával svého osudu v případě císařovi smrti. Nyní se Gnaeus léčí z rozsáhlých zranění utrpěných v boji.

 


LUPITIUS: (Vojta ,,Vlk,, Krýsl)

Lupitius je příslušníkem germánské hordy Kvádů, kteří se pokusili prorazit na západ přes Limes Romanus. Zde byl, spolu s několika desítkami Kvádských druhů, Lupitius zajat císařskou kavalerií. S ostatními zajatci byl odveden a donucen, aby bojovali jeden proti druhému, dokud nepřežije pouze jediný. Za necelou polovinu dne už byl živ jen Lupitius, projevil nevšední nadání v boji muže proti muži, a vydobyl si přezdívku osamělý vlk. Jeho výkonu si nevšiml nikdo menší, než Scipion. Odkoupil Lupitia a začal jej ve svém ludu trénovat ve stylu boje Murmillo.  Později Lupitius sám zvolil, že bude bojovat jako odnož Murmilla, zvaná Gal. Tento nezkrotný barbar má co nabídnout a pod rukou zkušených lanistů všem předvede velkou krvavou podívanou! 


VIPERA: (Václav ,,Cukrouš,, Krevňák)

Vipera se narodil za bouřné noci pod vrchy řeckého Taygetosu. Na posledním místě, kde Slované nezlomili spartského ducha, a tvrdá tradiční výchova přetrvala. Těžkou přípravu Achoii měla završit dlouhá zkouška samostatnosti, kde musel bez prostředků dokázat, že si zaslouží přijetí mezi opravdové muže. Při krádeži ve městě Gythium, která mu měla pomoci přežít, ho odhalila městská hlídka. Došlo k půtce, při které Ares stál na jeho straně. Viperovi se podařilo zmizet a dva vojáci zůstali v krvi ležet na zemi. z posledních sil se Vipera odbelhal do přístavu, kde za sebou slyšel ryk pronásledování. Ukryl se na nejbližší veslici, a únavou usnul. O pár hodin později jej vzbudil cinkot okovů a hlasy posádky. Galéra mířila k břehům Římským, císař očekává nové gladiátory. Vipera si řekl: ,, Co už…“ a tak v aréně pozvedl meč prvně, přežil. Zvolil cestu svobodného gladiátora a stal se členem nejslavnějšího ludu v Římě. Dnes 103 let po roku nula, pozvedne Vipera své dva meče i pro Vás. 


CONCUSSA: (Lada ,,Šotek,, Špidlenová)

Nikdo přesně neví, odkud Concussa pochází. Říkalo se, že odešla z  Asképiova chrámu ještě před dokončením studií. Učení ji nenaplňovalo, rozhodla se začít léčit. Unáhlila se, chyběli jí znalosti a potulovat se sama po přímořských vískách, nebyl dobrý nápad. O to více v době, kdy si Řím podmaňoval Řecké léčitelství a unášel mediky z dobývaného území. Až v přístavu se ukázalo, že Concussa nedokončila vzdělání. Co s ní? Pobaví tedy publikum v aréně svou smrtí! Nebo, že by ne? V koutě bárky je zraněný válečník, zachrání jej výměnou za ochranu?


KAROLIA: (Karolína ,,Mrmle,, Hrůzová) čekatel

Karolia byla zotročena piráty a prodána otrokářům, kteří ji předváděli na trhu s otroky. Vzhledem k jejímu neduživému vzhledu zůstala jako poslední otrok, pro posměch všech. V tu chvíli se zrodil v hlavě slavného lanisty Antonia nápad, jak se vypořádat s rychle rostoucí slávou jeho konkurenta Scipiona. Přistoupil a řekl: ,,Jupiterus fallus co je tohle za mrmle? Z toho nikdá ani děvka nebude, natož gladiátor! Scipion odvětil : ,, Antonie, když nevíš jak na to, je jisté že ne, ale v mém ludu se stane legendou! Víš mnoho o obchodu ale nic o boji, to zničí tebe i tvůj ludus!,,  Antonius holdoval hazardu, smluvila se tedy sázka. Pokud vyhraje Antoniúv bijec, bude Scipion pořádat Naumachie na počest Antoniovu. Pokud ale Karolia zvítězí, utká se Antonius se Scipionem v boji sinne missione. Scipion tedy Karolii vzal do svého ludu, její učitel bude sám Vipera, Nejlepší doctore v Římě. Scipion vysvětlil svému příteli situaci, a ten s úsměvem hodným démona pomsty výzvu přijal. 


 

 1,344 total views,  1 views today