Bregesus

Gladiátor v těžkém pancíři z kovu (Lorica musculata, nebo segmentata), otevřenou helmou řeckého typu a bez podpásové zbroje jen s holenicemi, byl vyzbrojen obouruční sekerou. Obouruční sekera dodávala na síle úderu, ale bránit se s ní dalo jen velmi těžko. Tento gladiátor musel být opravdový „cvalík“ vzhledem k omezené možnosti obrany inkasoval v soubojích značné množství ran, které musel přestát. Tuk byl jeho zbrojí a šancí na přežití. Bregesus býval i popisován jako statný a zavalitý muž.

 


Crupellarius

„Plně oděný v železe“. Jeho základním znakem je velmi těžká zbroj (při upadnutí prý nemohl bez pomoci ani vstát). Oblíbený v Galli, kde se tento typ gladiátora zrodil. Crupellarius si pak postupem času získal velké množství příznivců a stal se plnohodnotným archetypem gladiátora v celé říši. K tomu došlo až v pozdních časech. Stejně rychle jako si jej diváci oblíbili, se jej i zřekli. Nenabízel totiž dostatečně krvavou show.

 


           Dimachaerus

Vyzbrojený dvěma dýkami nebo meči. Byl chráněn kovovou paží a nebyl vybaven žádnou hlavní zbrojí. Nosil různou těžkou mřížovanou helmu. Lehké odění bylo záměrem, neb tento gladiátor musel být hodně pohyblivý. Římané často jako Dimachaera obsazovali Žida, nebo Thráka. Existovala i odnož zvaná „Barbar“, tento Dimachaerus používal dvě sekery. Tento gladiátor byl trénovaný tak, aby vynikala jeho obratnost a inteligence. Nejslavnější Dimachaerus světa byl Spartakus z Thrákie.

 


Equites

Jezdec, který bojoval kopím nebo mečem, chránil ho kulatý štít, náprsní kožený pancíř a bandáž na ruce se zbraní. Spojení jezdce a koně bylo vždy účinné, ale rozsáhlý, uzavřený prostor arény na účinnosti ještě přidal. Jízdní gladiátoři byli většinově svobodní gladiátoři Římského původu.

 


Gladiatrix (Amazonka)

Nahé ženské bojovnice. V případě lovu Venatio, nebo když bojovaly proti jiným ženám, byla jejich jedinou ochranou helma, jinak byly zcela nahé. V případě smíšených bojů měly gladiatrix v podstatě stejné vybavení jako mužští protějšci. Používaly lehké zbraně především luk, dýku Pugio, meče „gladius“ nebo falcata, krátké tesáky, kopí a oštěpy. Tyto bojovnice sloužily dvěma činnostem, bojům v arénách a na sexuální zábavu. Působily něžně, avšak opak byl pravdou. Byly to krvavé a nelítostné bojovnice.

 


Hoplomachos

Bojovník s těžkou zdobenou přilbou, lamelovým ramenem a dvěma vysokými holenicemi v polstrovaných gladiátorských kalhotech. Byl vyzbrojený kopím, dýkou Pugio a na levé ruce měl připevněný malý štít Pukléř. Své zbraně používal všechny najednou. Kopí zajišťovalo, že opravdu dobře na svého soka dosáhl a bleskurychlé výpady dýky pugio byly velice nepříjemné. Sokem mu nejčastěji byl Murmillus či Thrax. Hoplomachos byl volně inspirován řeckým hoplitou. Byl středně těžce obrněn, ale spoléhal i na svou hbitost.

 


Murmillus

Nosil bohatě zdobenou uzavřenou helmu, s chocholem a peřím. Trup chránil jen náprsní štítek nebo kožená vesta. Dalšími součástmi zbroje bylo kovové rameno (manica), jedna nebo dvě holenice a velký oválný nebo obdelníkový štít (scuttum). Zbraní byly murmillovi všechny meče „Gladius“, občas pak i kopí. Tento gladiátor byl opravdová těžká váha s velkou silou v ramenou a pažích. Kosterní nálezy u těchto gladiátorů prokázaly, že paže a hruď měli vypracované, asi tak jako dnešní vrcholní vzpěrači.

 


Provocator

Provokátor byl bojovník, který nejvíce připomínal vzhledem legionáře římských vojsk. Obvykle bojoval s jiným provokátorem, murmillem, thraxem či dimachaerem. Právě boje s těmito archetypy gladiátorů byly pravděpodobně velmi divácky zajímavé. Provocator je v doslovném překladu „vyzyvatel“ a tito gladiátoři byli pro soka opravdu velkou výzvou. Provokátorova těžká zbroj z něj činila postrach arény. Jeho těžká helma, velký štít a holenice se dokázaly spojit v „jednolitý“ kovový masiv. Těmto titánům sloužil jako zbraň některý z gladiů.

 


Retiarius

Nosil jen vycpávaný pancíř na paži, Galerus na rameni, jednu nebo dvě holenice a široký opasek. Bojoval vrhací sítí, trojzubcem a dýkou Pugio v záloze. Většina Retiáriů byla afrického a blízkovýchodního původu. Tento gladiátor byl neoblíbený, neboť bez přilby působil zženštile, a jeho styl boje založený na ústupu a úhybu tomuto dojmu zženštilosti ještě přidával. To bylo však v celku nespravedlivé, neboť boj se sítí a trojzubcem byl hodně náročný jak na zručnost, tak i na vůli, a byla potřeba velká odvaha, aby se muž ve velmi lehké zbroji postavil těžkooděnému tanku, jakým byl secutor (tradiční retiáriův soupeř).

 


Sagittarius

Gladiátor-lučištník, vyskytoval se především při rekonstrukcích bitev a Naumachiích. Používal luk, jako zbroj měl pouze přilbu s průzorem a 48cm velký kulatý štít použitelný zároveň s lukem. Byl oděn pouze do tuniky, aby byla dobře vidět krev. I když byl tento gladiátor velmi důležitý zejména při rekonstrukcích bitev a Naumachiích, nikdy žádný sagittarius nezískal svobodu, ani se nastal slavnou legendou. Byl především tím, čím ve starověkém světě byl každý lučištník – podpůrnou jednotkou.

 


Scissore (nůžky)

Nosil různé těžké brnění, pár holenic, kovové rameno a brýlovou gladiátorskou přilbici, a jako hlavní zbroj kombinaci lorica hamata (kroužková zbroj) a lorica musculata (svalový pancíř). Za zbraně mu sloužily meče „Gladius“ a Scissor, velmi speciální útočně-obranná zbraň Galdiátorů, která má původ v ševcovském noži. Scissorem se dalo efektivně útočit i bránit. Tento druh gladiátora spolu s Bregesem patřil k nejvíce obrněným. Byl prakticky celý chráněný až na stehna, čehož jeho soupeři rádi využili, naskytla-li se jim možnost.

 


Secutor

Odpověď na Retiária. Měl hladkou přilbu, která se těžko zachytávala sítí, velký oválný štít a jako zbraň mu sloužil zahnutý krátký meč sica a podobné zbraně schopné zachytit či poškodit Retiáriovu sítˇ. Zbroj doplňoval pár holenic a kožená či kovová paže (manica). Scutor byl středně těžký gladiátor s minimalně krytou hrudí. Jeho velice těžká helma mu také znesnadňovala výhled. Nejslavnějším secutorem na světě byl pravděpodobně Flamma. Tento gladiátor bojoval pouze s retiáriem, pokud se tedy nejednalo o souboj šapmionů.

 


Thrax

Nosil těžkou mřížovanou helmu, čtvercový štít nebo štít hoplon, jednu nebo dvě holenice a lamelovou zbroj na paži (manica). Zbraní mu byly krátký zahnutý meč Sica, či některý z mečů „Gladius“. Lidé se dnes často mylně domnívají, že Thrax byl inspirován klasickým Thráckým válečníkem. Není tomu tak. Tento gladiátor byl trénovaný jako mistr šermířského umění. Ladný, rychlý a rozvážný. K tomu mu právě napomáhala původem thrácká sica, jejíž dráhu seku soupeř jen těžko předvídal.

 


Venatores a Bestiárius

Lovci a bojovníci se zvěří tváří v tvář. Zatím co Venatores byli ozbrojeni jen lukem nebo oštěpem a lovili skoro nazí. Bestiárius byl těžce obrněný a měl velký štít. Jak jinak by mohl obstát např. proti medvědovi? Nejslavnějším bestiáriem na světě byl Carpoforus, který jako jediný v historii v aráně sám zabil běsnícího nosorožce.

 


 

 1,871 total views,  1 views today