Římské léčitelství

Lékařství starého Říma Po dobytí Řecka v roce 146 před Kristem se domoviště ,,medicíny“ přesunulo do Itálie. O úrovni dobových znalostí svědčí dílo „Naturalis historia“, které sepsal spisovatel, a námořní důstojník Plinius Starší (asi 23 až 79 po Kristu). Na stránkách svých spisů zapsal mnohé ale hlavně nám přiblížil starověké lékařství.Velkou část svého díla se …

 130 total views