Ze života Římanů

Bizardní říše Římská Krev gladiátorů: V Římě se doporučovala na léčbu impotence, epilepsie a na zbavení se strachu. Byl to zázračný, a zaručeně účinný lék. Nucená bisexualita: Když římský občan starší 20ti let neměl sexuální zkušenost se stejným pohlavím, byl považován za devianta. Symbol mužského údu:   Penis byl považován za talisman přinášející štěstí. Římané jej …

 177 total views

Římské námořnictvo

Počátek Římského námořnictva Na začátku první Punská války čekalo Římany ošklivé překvapení. Nemělo fakticky nic, co by připomínalo válečné námořnictvo. Někdy ve čtvrtém století př. n. l. totiž při pokusu ovládnout Tyrrhenského moře byla jeho flotila drtivě poražena a Řím na dlouhou dobu upustil od pokusů ovládat moře. Nemožnost napadnout Kartágo vedla Římany k dost …

 280 total views,  1 views today

Pantheon

Pantheon Původně starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem Římským bohům a od Prosince roku 609. po Kristu zasvěcený Panence Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri). Patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám vůbec. Chrám dal postavit Marcus Vipsanius Agrippa v době svého třetího konzulátu v letech 29. až 19. před Kristem, …

 104 total views

Římské léčitelství

Lékařství starého Říma Po dobytí Řecka v roce 146 před Kristem se domoviště ,,medicíny“ přesunulo do Itálie. O úrovni dobových znalostí svědčí dílo „Naturalis historia“, které sepsal spisovatel, a námořní důstojník Plinius Starší (asi 23 až 79 po Kristu). Na stránkách svých spisů zapsal mnohé ale hlavně nám přiblížil starověké lékařství.Velkou část svého díla se …

 130 total views

Nejžádanější zábava

Naumachia: opravdu vyjímečná podívaná. Za nejoriginálnější gladiátorská představení můžeme jednoznačně považovat rekonstrukce námořních bitev(naumachie). Naumachia znamenala velkou námořní bitvu, odehrávala se zpravidla v upravené aréně nebo za tím účelem vybudované obrovské nádrži, v podstatě přehradě. Naumachie představovaly divácky mimořádně žádaný, avšak organizačně i finančně nejnáročnější druh her, jaké bylo možno v římském impériu spatřit. Umělé …

 110 total views,  1 views today

Zkamenělá legie

Záhada zkamenělých legií Píše se rok 251. po Kristu císařem je Trebonian Gallus ( asi 206–253 ), a papež Kornelius je mu trnem v oku. I když je jeho moc potvrzena biskupským synodem, musí rychle opustit Řím. A aby toho nebylo málo, pronásledují ho císařovi legie. Dokonce v počtu několika tisíc mužů. Kornelius tuší, že …

 102 total views,  1 views today

Zvláštní bitva

Roku 546 př.Kr. došlo v Řecku k jednomu zajímavému souboji. Sparta se dostala do sváru s Argem o kus hraničního území a její vojsko vyrazilo na pochod. Tenkrát byla Sparta ještě mladý stát a její vojsko nebylo tak nebezpečné jak ho známe. Možná i proto nemělo dojít k bitvě, ale Sparťané a Argejští se spolu …

 196 total views,  1 views today

gladiatorUvodni

Gladiátorské řemeslo

Gladiátor (gladiátor, „ten, kdo bojuje mečem“, šermíř) byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika. V dnešní moderní společnosti je to téměř nepochopitelné, ale Římané sami říkávali – když už být otrokem, tak gladiátorem.Důvod byl jednoduchý – gladiátoři nedřeli v kamenolomech, nenosili aristokraty po ulicích, gladiátor celý dlouhý den jen cvičil a zdokonaloval se v …

 219 total views,  1 views today

Koloseum

Koloseum Velké římské Koloseum, původně Flaviovský stadion, je oválný Amfiteátr v centru Říma. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy postaven. Je to jedno z největších děl římské architektury. Nachází se východně od Fora Romana. Jeho stavba začala mezi lety 70-72 po Kristu za římského císaře Vespasiana a byla dokončena asi v roce 80 po …

 327 total views

Římské meče

ŘÍMSKÉ MEČE: V úvodu je třeba osvětlit, že slovo „gladius“, znamená v překladu pouze a jenom MEČ!! Nyní si o něm povíme více. Gladius Hispaniensis: Neboli Hispánský meč. Používal se v období do konce Římské republiky (předimperiální doba) a vyznačoval se listovitou čepelí a nevýraznou příčkou/záštitou. Jeho délka byla zhruba 50 – 60 cm, a …

 605 total views,  1 views today